Política de Privacitat


Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l'informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractats amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres cursos, tallers i activitats i gestionar la nostra relació comercial.

A través de l'emplenament del formulari de la Web o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ, l'interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l'esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l'accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat d'aquests.

També l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets. Identitat del responsable (contacte): AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ,- Carrer Berga 20, 08012, Barcelona.

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei. També els informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. En seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l'accés d'AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ al tractament de les seves dades contingudes en la llista d'amics i al fet que les notícies publicades sobre els cursos, tallers, formacions i/o serveis oferts per AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l'informem que les dades personals dels seguidors d'AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ en les xarxes socials, seran incorporats a un fitxer el titular del qual és AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ amb la finalitat de mantenir-li informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives als serveis i activitats formatives impartides per AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ.

La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ la cancel·lació d'aquests.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d'aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable (contacte): AITOR GUILLÉN BERMÚDEZ,- Carrer Berga 20, 08012, Barcelona.